Feature Image

L’Associació Metgesses.cat neix per promoure la progressió de les dones en tots els àmbits de la medicina

By , 16 mayo, 2019

Metgesses.cat vol donar veu a les dones metgesses dins del sistema sanitari, promoure lideratges i impulsar la seva progressió cap a llocs de decisió i comandament.

Tot i que a Catalunya les dones representen més del 50% dels facultatius en actiu, hi ha una manca evident de metgesses que ocupen posicions directives i que desenvolupen rols de lideratge.

Metgesses.cat vol treballar activament per assolir l’equitat i la igualtat entre metges i metgesses en tots els aspectes del desenvolupament professional.

La feminització de la professió mèdica és un fet. Les dones metgesses representen més del 50% dels facultatius en actiu a Catalunya i el 70% dels estudiants de medicina són noies. Però, tot i ser majoria, dins del sistema sanitari català hi ha una manca evident de metgesses que desenvolupen rols de lideratge o que ocupen posicions de decisió i/o de comandament. Existeixen moltes barreres per al desenvolupament professional de les metgesses i també per ocupar càrrecs de responsabilitat als equips de treball i a les organitzacions. Segons l’Estudi de la Professió del CoMB (2018), només el 4% de les metgesses tenen com a feina principal un càrrec de direcció, mentre que, en el cas dels homes el percentatge és del 14,5%.

Davant d’aquesta situació, un grup de metgesses ha impulsat la creació de l’Associació de Metgesses de Catalunya (Metgesses.cat) per donar veu a les professionals dins del sistema sanitari, promoure lideratges i impulsar la seva progressió cap a llocs de decisió i comandament.

En la carrera professional de les dones metgesses, els desequilibris de gènere comencen a fer-se evidents després d’una llarga formació, quan finalitzen el període MIR o després del doctorat, amb 28 o 30 anys. Just quan arrenca la seva carrera professional és el moment en què moltes professionals decideixen tenir fills i han de fer front a les necessitats de conciliació que se’n deriven. Un informe sobre necessitats socials i familiars dels metges publicat pel CoMB l’any 2014 mostra que el 41% de les dones amb fills menors de 3 anys s’acullen a reduccions de jornada o excedències per tenir-ne cura, mentre que només ho fan el 8,6% dels metges en la mateixa situació. Per altra banda, les tasques domèstiques suposen per les dones metgesses 5 hores més de feina a la setmana en comparació als companys metges.

La manca de cultura de conciliació dins de les organitzacions fa que no s’ofereixin a les dones metgesses llocs de decisió ni oportunitats de desenvolupar lideratges, perquè molts cops se pressuposa que la seva dedicació i implicació seran menors.

Però també hi ha barreres personals davant les oportunitats de progressió, ja que sovint les pròpies metgesses es culpabilitzen al pensar que ser bona mare alhora que bona professional és incompatible, o bé es creuen poc preparades per assumir els llocs de responsabilitat. Tot això fa que s’autoexcloguin i que no vulguin optar a aquestes posicions perquè ho veuen com un sacrifici més que com una oportunitat.

Hi ha encara poques metgesses referents dins del sistema sanitari que actuïn com a models de lideratge femení i que facin visible i potenciïn el talent i la capacitat de les professionals.

En aquest context, Metgesses.cat es planteja els següents objectius: 

  • Treballar activament per assolir l’equitat i la igualtat entre metges i metgesses en tots els aspectes del seu desenvolupament professional, i fomentar polítiques de conciliació dins del sistema sanitari que ho permetin en igualtat de condicions. 
  • Impulsar la presència, la visibilitat i la participació de les dones als comitès de selecció i promoció, als congressos, a la producció científica, a les taules de debat, als mitjans de comunicació, etc. 
  • Promoure models i referents de lideratge femení, 
  • Potenciar la recerca en patologies que afecten de manera predominant les dones, o que tenen manifestacions o tractaments diferents segons el sexe.

L’Associació de Metgesses de Catalunya està formada per metgesses que exerceixen la professió a Catalunya i està oberta també a les estudiants de Medicina.

La presentació pública de Metgesses.cat tindrà lloc avui mateix a les 18 hores a la sala d’actes del CoMB amb la celebració la Jornada “Ser dona i metgessa a Catalunya”.